O nás

  • Hospodaříme s vysokými hospodářskými výnosy a s příznivým dopadem na krajinu
  • Používáme tradiční i nové technologie
  • Pracujeme s využitím nejnovějších poznatků v oboru
  • Navazujeme na tradici lesnického řemesla našeho kraje
  • Základem naší práce je úcta k lesu a úcta k lidem
  • V lesnictví pracujeme od roku 1991 a podnikáme od roku 1996

 

Spolupracujeme se soukromými vlastníky a obcemi již dvě desetiletí. Podílíme se na tvorbě hospodářského užitku z lesa a na tvorbě krajiny, která nás obklopuje a je součástí našeho života. Dlouholeté zkušenosti v oboru a velký objem obchodovaného dříví jsou zárukou  vysokého zhodnocení spravovaného majetku a kvality prováděných prací. Díky kooperaci v oboru Vám můžeme garantovat výhodné ceny pro nákup, prodej i služby.

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám vytvářet užitky z Vašeho lesa. Budeme společně tvořit krajinu, generovat hospodářské výnosy a položíme dobrý základ příjmů pro Vás i Vaše děti.

Vaši lesní hospodáři

Ing. Zdeněk Ulrich
Ing. Daniel Šplíchal

Kontakt

Ing. Zdeněk Ulrich
tel. (+420) 777 941 194
e-mail: zdenek.ulrich@email.cz
soudní znalec, odborný lesní hospodář, poradenství, výkup pozemků a lesa, správa majetku

Ing. Daniel Šplíchal
tel. (+420) 777 945 738
e-mail: dan.splichal@seznam.cz
lesnická výroba, doprava, těžba, výkup dřeva, prodej materiálu a sazenic

Korespondenční a dodací adresa

Ulrich-Šplíchal s. r. o.
Čsl. armády 147, Polička 572 01

Fakturační údaje

Ulrich-Šplíchal s. r. o.
Jiříkovského 247/4, Brno 602 00
IČ: 27487849
DIČ: CZ27487849

Na mapě