Poradenství

Soudní znalec a odborný lesní hospodář

Soudní znalec

 • obory ekonomika a lesní hospodářství
 • vypracování znaleckých posudků pro účely převodu majetku a majetkových přiznání FÚ
 • vyčíslení škod na porostu
 • ceny a odhady
  • dřevo, lesní porosty, lesní pozemky
  • těžba dříví a lesnické práce

Kontakt

Ing. Zdeněk Ulrich
tel. (+420) 777 941 194
e-mail: zdenek.ulrich@email.cz

Odborný lesní hospodář, poradenství

 • činnost OLH od roku 1996
 • pro soukromé vlastníky lesa i pro obce
 • pomoc při jednání s úřady, vyřízení povolení těžby
 • poradenství a zpracování žádostí o dotace pro pěstění les

Kontakt

Ing. Zdeněk Ulrich
tel. (+420) 777 941 194
e-mail: zdenek.ulrich@email.cz

Ing. Daniel Šplíchal
tel. (+420) 777 945 738
e-mail: dan.splichal@seznam.cz